Lĩnh vực công nghiệp

Nhà Máy Thủy Điện

Nhà Máy Thủy Điện

Bạc cầu dùng cho gối van cung, van phẳng cửa đập Thủy Điện.