Dự án Itecco số 3

Tóm lại, mặc dù những năm gần đây ngành cơ khí chế tạo luôn gặp khó khăn do không có sự quan tâm của Chính phủ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng tồn tại và phát triển bằng cách thay đổi thiết bị, công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển khác. Các doanh nghiệp sản xuất có trang bị lò phản ứng tiên tiến để nấu thép, gang, hợp kim màu, sử dụng công nghệ tiên tiến khá phổ biến để làm khuôn, như khuôn phuran, khuôn tự cứng, khuôn cát tươi, một số doanh nghiệp có khối lượng chế tạo chi tiết lớn thiết bị dùng để phá khuôn và khuôn sau thiết bị đúc. Nhiều doanh nghiệp đã trang bị các thiết bị phân tích, điều chỉnh các thành phần trong quá trình đúc và đã được trang bị siêu âm phát hiện vết nứt và xốp của vật đúc.

Tồn tại của công nghệ đúc hiện nay là đa số các lò không được trang bị nhiệt độ thử kim loại, không được trang bị tính năng tự động kiểm soát nhiệt độ kim loại lỏng, không kiểm soát được nhiệt độ hợp lý khi rót kim loại, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng vật đúc. lò đúc và vận hành rót là thủ công. Vấn đề chuẩn bị vật liệu làm khuôn mặc dù đã được nhiều nhà máy quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự thống nhất. Cơ giới hóa của các xưởng đúc này còn rất yếu. gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng vật đúc

Việc vận hành lò đúc và rót là thủ công. Vấn đề chuẩn bị vật liệu làm khuôn mặc dù đã được nhiều nhà máy quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự thống nhất. Cơ giới hóa của các xưởng đúc này còn rất yếu. gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng vật đúc Việc vận hành lò đúc và rót là thủ công. Vấn đề chuẩn bị vật liệu làm khuôn mặc dù đã được nhiều nhà máy quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự thống nhất. Cơ giới hóa của các xưởng đúc này còn rất yếu.