Dự án Itecco số 2

Tuy nhiên, sau năm 1985, nhờ sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế phát triển mạnh, trong đó phải kể đến ngành cơ khí chế tạo. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao, công nghệ đúc có sự đổi mới mạnh mẽ về công nghệ và thiết bị.

Cho đến nay, hầu hết các cơcác nhà máy sản xuất lớn và nhỏ. Họ đã được trang bị lò điện hồ quang, lò trung tần để nấu gang, thép. Các lò hồ quang hiện có, công suất nấu từ 0,5 tấn / mẻ đến 30 tấn / mẻ, nghĩa là đến nay khả năng đúc của Việt Nam có thể đúc được những chi tiết có khối lượng trên 20 tấn (nếu đề cập đến các công ty chuyên đúc thép cán , chúng tôi đã trang bị nhiều lò hồ quang với công suất nấu trên 50 tấn / mẻ). Chúng tôi đã trang bị nhiều lò trung tần để nấu gang, thép với chất lượng cao. Lò trung tần có công suất từ ​​200kg / mẻ; 500kg / mẻ; 750kg / mẻ; 1000kg / mẻ và 1500kg / mẻ.

Có nhiều nhà máy trang bị hai cặp lò với công suất mỗi cặp khoảng 1500kg / mẻ. Vì vậy, Nếu áp dụng công nghệ nấu hai lò song song, chúng ta có thể đúc được những chi tiết gang hoặc thép chất lượng cao có khối lượng khoảng 2 tấn. Ngay cả khi nấu ăn kim loại đen (hợp kim đồng, hợp kim nhôm). Đa số các Công ty Cơ khí đã sử dụng lò điện tần số hoặc lò điện (trước đây dùng cho lò đốt dầu hoặc lò đốt than). Chỉ một số làng còn sử dụng lò than để nấu đồng.